Menu
Obec Jamník
ObecJamník
rozšírené vyhľadávanie

Informácie o Obci Jamník podľa § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Organizačná štruktúra

Orgány obce:

a) obecné zastupiteľstvo obce Jamník (ďalej len „obecné zastupiteľstvo"),
b) starosta obce Jamník (ďalej len „starosta").

Orgány obecného zastupiteľstva: komisie

Osobitné postavenie má:

  • Hlavný kontrolór
  • Obecný úrad

Obecné zastupiteľstvo

je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Zloženie obecného zastupiteľstva nájdete tu .

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Práva, povinnosti a kompetencie obecného zastupiteľstva vymedzuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatút obce Jamník a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.


Starosta

je najvyšším výkonným orgánom obce, vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Vo voľbách do orgánov samosprávy pre volebné obdobie 2018 - 2022 bol do funkcie starostu obce Jamník zvolený:

Ing. František Pavol  (NEKA)

Práva, povinnosti a kompetencie starostu obce vymedzuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a Štatút obce Jamník.


Komisie

zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoje stále (spravidla na celé funkčné obdobie) alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzí podľa miestnych podmienok, možností a konkrétnych potrieb obce. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, najmä odborníkov zvolených obecným zastupiteľstvom. 

Vymedzenie základných úloh komisií a ostatné podrobnosti stanovuje rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva.


Hlavný kontrolór

je zamestnancom obce, volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov na šesťročné funkčné obdobie. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Pre obdobie 2016 - 2022 funkciu hlavného kontrolóra obce Jamník vykonáva

Ing. František Stanislav

Práva, povinnosti, kompetencie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie a  voľbu hlavného kontrolóra upravuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Obecný úrad

je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Organizáciu práce obecného úradu riadi starosta obce. 

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Organizačný poriadok obecného úradu, pracovný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov obce vydáva starosta.

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Predpoveď počasia

dnes, štvrtok 7. 12. 2023
sneženie 1 °C -8 °C
piatok 8. 12. zamračené 0/-9 °C
sobota 9. 12. zamračené 0/-5 °C
nedeľa 10. 12. slabé sneženie 0/-5 °C